αιματομυελία

αιματομυελία
Περιορισμένη αιμορραγία μέσα στον νωτιαίο μυελό, που δεν οφείλεται άμεσα σε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ή σε αιμορραγική διάθεση. Μερικές φορές η αιμορραγία παρουσιάζεται μέσα σε συριγγομυελική κοιλότητα, τις περισσότερες όμως φορές εμφανίζεται αιφνίδια. Αρκετές φορές η πάθηση αποδίδεται σε τραυματισμό περιοχής που βρίσκεται αρκετά μακριά από τη σπονδυλική στήλη, εξαιτίας του οποίου υποτίθεται ότι ο νωτιαίος μυελός έπαθε ελαφριά κάκωση από έμμεσα μεταδιδόμενη βία. Η πάθηση συνήθως παρουσιάζεται σε νέες γυναίκες.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”